Konkurss Vormsi saarevahi ametikoha täitmiseks

Saarevahi (0,5 ametikohta) peamiseks ülesandeks on Vormsi saarel ja ümbritsevatel laidudel
looduskaitseseaduse, muinsuskaitseseaduse, jäätmeseaduse ja teiste seaduste ning kohaliku
omavalitsuse õigusaktide täitmise tagamine ja nimetatud õigusaktidest tulenevate nõuete
rikkumisest teavitamine.
Nõudmised kandidaadile:
» vähemalt keskharidus
» hea algatus-, vastutus- ja otsustusvõime
» väga hea suhtlemis-, meeskonnatöö- ja planeerimisoskus
» usaldusväärsus, kohusetunne ja täpsus
» Vormsi saare olude tundmine
» alaline elukoht saarel
» B-kategooria juhiluba ja isikliku sõiduauto kasutamise võimalus
Omalt poolt pakume
» huvitavat ja vastutusrikast tööd
» eneseteostamise ja –täiendamise võimalust
» 35 kalendripäeva puhkust
Tööle asumise aeg:
» kokkuleppel, kuid mitte hiljem kui 1. mai 2018.a.
Lisainfo aadressil: vv@vormsi.ee.

Avaldus ja motivatsioonikiri palume saata hiljemalt 11. märtsiks 2018 Vormsi valitsusele
aadressil vv@vormsi.ee

Vormsi