Kokkuvõte: kaks nädalat Vormsi vallas 5.02-18.02

Proovime kokkuvõtete tegemist kahe nädala kaupa. Nimekiri saab sel moel küll pikk, kuid see eest sisukas. Kahele veebruarikuu nädalale jäi nii vallavalitsuse kui volikogu istung ning algasid ettevalmistused Eesti Vabariigi sünnipäeva tähistamiseks. 

Teisipäeval, 6. veebruaril osales vallavanem Maris Jõgeva regionaalsete kriisikomisjonide ühisistungil Tallinnas.

Reedel, 9. veebruaril olid koolimaja uksed valla saare ülikoolile, kus Triin Gede rääkis toidust ja selle valikute mõjust tervisele kui ka loodusele.

Esmaspäeval, 12. veebruaril toimus vallavalitsuse istung, kus arutati ja otsustati muuhulgas järgmist:

 • stipendumi maksmine Vormsi valla hea õppeedukusega üliõpilasele
 • projektikonkursi hindamiskomisjoni liikmeks kinnitati Kaisa Valm
 • kinnitati Vormsi valla korraldatavate kultuurisündmuste kava 2024. aastaks
 • arutati vallavanema tänukirju ja vormsilaste tunnustamist
 • otsustati lootusetute nõuete mahakandmine
 • vaadati üle volikogu liikmete esitatud ettepanekud eelarve I lugemise järel
 • anti arvamus volikogu määruse eelnõule põhimääruse muutmise kohta
 • arutati vallasekretäri ettevalmistatud põhimääruse muutmise väljatöötamise kavatsust, et tutvustada seda järgmisena volikogule
 • otsustati avaldada heakorra ja kaevetööde eeskirja ning koerte ja kasside pidamise eeskirja eelnõud, et kuulata ära arvamused ja ettepanekud ning anda ajakohastatud versioonis uuesti volikogu töölauale.

Kolmapäeval, 14. veebruaril osalesid SA Läänemaa nõukogu koosolekul volikogu esimees Jaak Kaabel ja vallavanem Maris Jõgeva. Räägiti Tallinn-Haapsalu-Rohuküla raudteeliini taastamise projektist, arutati järgmiste aastate võimalikke koostööprojekte ning maakondlike arengustrateegiate elluviimise toetusmeetme kasutust Läänemaal.

Reedel, 16. veebruaril toimunud vallavolikogu 26. istungil otsustati järgmist:

 • mitte anda nõusolekut ehitamiseks detailplaneeringut koostamata Rumpo külas
 • muuta põhimäärust järgmises: (1) täpsustatud on volikogu kutse ja materjalide avalikustamist puudutav. Enam ei ole kohustust materjale paberile printida; (2) võimaldada vallavalitsuse liikmete arvu ja koosseisu ettepaneku tegemisel vallavanemale otsustusõigus. Volikogu kinnitab jätkuvalt vallavalitsuse ja saab anda omad soovitused; (3) jätta detailplaneeringute algatamise, vastuvõtmise ja kehtestamise õigus vaid volikogule;
 • kinnitada vallavalitsus koosseisus: Maris Jõgeva (vallavanem), Meelis Mägi, Janika Viilma, Andres-Andi Sarv;
 • tõsta vallavanema töötasu alates 1. märtsist 2600 eurole kuus;
 • kinnitada Läänemaa arengustrateegia ja arengustrateegia tegevuskava.

Laupäeval, 17. veebruaril sai vallavalitsus kokku Kersleti ja Kerslinina elanikega. Räägiti Kerslinina teest, heakorrast,  sadamakohtadest poolsaarel ja ehituskeeluvööndist.

Saabuval neljapäeval, 22. veebruaril on kõik oodatud järjekordsesse hõbekohvikusse, kus sellel korral räägime isiklikke lugusid.

Laupäeval, 24. veebruaril tähistame Eesti Vabariigi sünnipäeva. Kell 11.15 alustame pärgade asetamisega Vabadussõja mälestuskivi juures ja kell 12.00 on kõik vormsilased oodatud rahvamajja kontsert-aktusele.

Oluline veel:

avatud on projektitoetuste konkurss. Ootame aadressile vv@vormsi.ee kuni 20. märtsini ideid kogukonna-, kultuuri-, noorte- ja spordiprojektideks.

kuni 1. aprillini on avatud hajaasustuse programm

Jalaka ja Vanaveski kinnistud (Hullo tööstusala) ootavad pakkumisi kuni 29. 02.2024 avalikul elektroonilisel enampakkumisel

Vormsi