Katusetoetus Vormsi maja omapära säilimiseks

Kuni 4. märtsini saab esitada Muinsuskaitseametile taotlusi taluarhitektuuri säilitamise toetuseks. Toetus on loodud Eesti traditsioonilise maa-arhitektuuri ja maamaastiku omapära säilimiseks.

Toetuse saamiseks peab taluelamu olema ajaloolisse talukompleksi kuulunud eluhoone ehk üksikelamu, mis on ehitatud enne 1940. aastat. Hoone ei pea olema muinsuskaitse all.

Taotlusvoorust toetatakse tegevusi, mille raames taastatakse või asendatakse taluelamu katusekate ja vajadusel katusekonstruktsioonid, kasutades algupäraseid ehk piirkonnale, hoonetüübile ja ehitusperioodile iseloomulikke materjale.

Toetust ei anta juba tehtud töödele.

Taotlusvooru tingimused on täpsemalt lahti kirjutatud määruses „Taluarhitektuuri toetamise tingimused ja kord“ ja määruse “Taluarhitektuuri toetamise tingimused ja kord” muutmises. Enne taotluse esitamist loe kindlasti läbi ka määruse seletuskiri ja määruse muutmise seletuskiri.

Tervikinfo on Muinsuskaitse taotlusvooru leheküljel, vaatamiseks vajuta SIIA.

Vormsi