Kadakasalu detailplaneeringu avalik väljapanek

Planeeringu avalik väljapanek toimub 18.01 kuni 31.01.2016 tööpäevadel Vormsi vallavalitsuses ja Vormsi valla veebilehel.

Vormsi Vallavolikogu võttis vastu 28.12.2015 a otsusega nr 20 Kersleti külas asuva 9,84 ha suuruse Kadakasalu maaüksuse (katastritunnus 90701:001:0753) detailplaneeringu,  mille eesmärk on maa jagamine maatulundusmaaks ja neljaks elamukrundiks, kruntide ehitusõiguse ja hoonestustingimuste määramine, kommunikatsioonide asukoha määramine.

Planeeringu avalik väljapanek toimub 18.01 kuni 31.01.2016 tööpäevadel Vormsi vallavalitsuses ja Vormsi valla veebilehel:  http://avalik.amphora.ee/vormsivv/index.aspx?type=12&id=121629

Kirjalikke ettepanekuid ja vastuväiteid saab esitada posti teel või elektronpostiga vv@vormsi.ee planeeringu avaliku väljapaneku ajal 18.01 kuni 31.01.2016

Detailplaneeringu avalik arutelu toimub 05.02.2016 kell 11.15 Hullos Koolituskeskuses.

Vormsi Vallavalitsus

Vormsi