Head vormsilased!

Vormsi vallavalitsus ja vallavanem on tegelenud pidevalt saare ja mandri vahelise parvlaevaliiklusega.

Täna teenindab meid parvlaev „Reet“, mis on asenduslaevaks meid tavapäraselt teenindavale parvlaevale „Ormsö“.  Seoses halbade ilmastiku oludega ja laeva väiksema mahutavusega on tekkinud vormsilastel oma igapäeva  toimetustes mitmeid probleeme.

Parvlaeva „Ormsö“ korraline remonti on juba alates kevadest edasi lükatud, tulles vastu vormsilaste suvehooaja liikumisvajadusele.

Vallavanem on pöördunud erinevate küsimustega Kihnu Veeteede, Põhja-Eesti Ühistranspordikeskuse ja Maanteeameti poole nii telefonitsi kui ka kirjalikult.

Peab tõdema, et ilmastikuolude vastu oleme kahjuks kõik võimetud. Aktuaalset infot on võimalik jälgida Kihnu Veeteede kodulehel- www.veeteed.com

Hüvitamisele ei kuulu ilma tõttu tekkinud ettevõtluse kahjum.

Oleme teinud kirjaliku ettepaneku asenduslaeva ajal suurte veoste üleveo peatamiseks, millele ootame vastust.

Parvlaeva „Ormsö“ on liinile tagasi oodata alates 21.september 2020.

 

Olge terved ja hoolivad!

 

Ene Sarapuu

Vormsi