Hanketeade valla maade korrastamiseks

Vormsi Vallavalitsus kuulutab välja hanke  valla maade korrastamiseks.

Hinnapakkumised esitada iga maatüki kohta eraldi, kusjuures näidata tuleb ära nii ühe korra kui ka aasta niitmiskulu, kui ette on nähtud maatüki niitmine mitu korda aastas. Hinnapakkumised vormistada hanketeates antud tabeli kujul.

Sviby rannaala 1,0 ha
Sviby külas Kivimäe 0,6 ha
Suuremõisa Vensiku 0,5 ha
Rälbyranna 0,9 ha
Rälby Väljaku 0,25 ha
Norrby sadama tee äär 4 m tee teljest mõlemale poole 500 m
Norrby sadam 0,37 ha
Hullo Samba ja Nytomase kokku niidetav ala 0,28 ha
Hullo rand 1000m2, lisaks vasakpoolne tee äär 2 m 300 m ulatuses
Hullo Paakspuu uue tankla ja päästegaraaži vaheline osa 0,13 ha
Fällarna Väljaku 0,7 ha
Borrbybackeni 0,55 ha
Borrby sadam 0,68 ha Borrby Benhuse 0,41 ha

Pakkumised esitada kinnises ümbrikus või digitaalselt allkirjastatult Vormsi vallavalitsusele, aadressil: Hullo küla 91301, Vormsi vald Läänemaa või e-posti aadressil: vv@vormsi.ee, hiljemalt  09.06. 2015.a. kell 17.00 märgusõnaga „Valla maade korrastamine“.

Ülevaade maatükkidest. 

Täiendav info telefonil 5296318.

Kontaktisik Tanel Viks, e-posti aadress: tanel@vormsi.ee.

Vormsi