Ettevõtlustoetuste taotlusvoor on avatud

Vormsi Vallavalitsus võtab vastu taotlusi ettevõtlustoetuste saamiseks.

Toetuse taotlemise ja

maksmise aluseks on Vormsi Vallavolikogu 2012. aasta 26. novembri määrus nr 10

Määrus on avalikustatud Riigi Teatajas: https://www.riigiteataja.ee/akt/410072014029

Taotlused palun esitada Vormsi Vallavalitsuse aadressil: Hullo küla 91301, Vormsi vald

Läänemaa või e-postiga aadressil: vv@vormsi.ee

Taotluste esitamise viimane tähtaeg on 27. juuni 2016, kell 16.00

Vormsi