Noortetuba

Rahvamaja rõduruumis asub alates 11. märtsist 2019. Vormsi noortetuba.

Noortetoas saab lahtiolekuaegadel ja kokkuleppel koos

täiskasvanud vastutajaga mängida erinevaid mänge:

 • piljard
 • lauatennis
 • koroona
 • õhuhoki
 • lauajalgpall
 • noolemäng
 • sulgpall
 • Mölkki ehk jolki-palki
 • Petanque
 • Playstationi mängud
 • igasugu väiksemad laua- ja seltskonnamängud

Samuti saab siin meisterdada, kokata, joonista

da ja lugeda ajakirja “Minu maailm”.

Noortetoas toimuvad mitmed põnevad tegevu

sed ja üritused. Kõige toredam, kui sa ise välja pakud ja aitad korraldada, mis sulle endale meeldiks.

Võimalus on noortuba kasutada ka sünnipäeva raames, kui

d toidud ja joogid peavad jääma siiski rahvamaja köögi lähedusse, et vahendeid määrdumisest hoida.

Vormsi noortetuba facebookis: https://www.faceboo

k.com/Vormsi-noortetuba-770300146679526/

Vormsi noortetoa loomist ja tegevusi toetavad Eesti No

orsootöö Keskus ning Haridus- ja Teadusministeeri

um: