Jäätmekäitlus

Keskkonnasõbralik väikesaar

Vormsil rakendatakse jäätmete liigiti kogumise süsteemi. Selleks on küladesse rajatud prügimajades eraldi konteinerid sorteerimata olmejäätmete, taaskasutatavate jäätmeliikide ja ohtlike jäätmete kogumiseks. Kasutatud patareid pane prügimajades asuvatesse vastavatesse konteineritesse.

Nõuanded saare elanikele

Vii oma majapidamises tekkinud jäätmed sorteeritult küladesse rajatud prügimajadesse paigutatud konteineritesse. Konteinerite kohal paikneb selgitav kleebis, mis kujutab konteinerisse kuuluvat jäätmeliiki.

Ehitusprahti saab ladustada Rumpo karjääri laupäeviti kella 10-14 ja eelneval kokkuleppel: Anar Toomemägi, tel 5897 6502 .
Vormsil saab majapidamises tekkivad ohtlikud jäätmed, suuremõõtmelised jäätmed ja vanametalli üle anda Hullo kogumisplatsil eelneval kokkuleppel vallaga (+372 52 963 18).