Elanike hääletustulemused 2019 aasta praamigaraafiku muudatuste poolt

Hea vallarahvas!

Vallavalitsus tänab kodanike algatusel toimunud 2019 aasta praamigraafiku muudatuste küsitluses osalejaid.

Enamus hääletas 2924 reisiga graafiku poolt.

Vallavalitsus edastas praamigraafiku ettepaneku koos elanike arvamusega Kihnu Veeteede AS-le, Põhja- Eesti Ühistranspordikeskus MTÜ-le ja Maanteeametile.

Hääletuse tulemuse graafikuna leiate siit: Hääletuse tulemus

Täname!

Vormsi