Detsembris avaneb elukeskkonna meetme taotlusvoor

MTÜ Kodukant Läänemaa alustab Eesti maaelu arengukava 2014-2020 LEADER meetme rakendamise raames projektitaotluste vastuvõtmist elukeskkonna parendamise meetmes.

Meede on suunatud piirkonna eripära hoidmisele ja arendamisele ning piirkonna arenguks vajalike teenuste kättesaadavuse suurendamisele.

Taotlusvoor on avatud 13.-19.12.2023
Taotlusi saab esitada kuni kella 16-ni viimasel taotluspäeval.

Meetme maht on 75 590,85 eurot. Toetuse summa on 2 000 – 40 000 eurot, toetusmäär kuni 90%.
Taotlema on oodatud Kodukant Läänemaa tegevuspiirkonnas tegutsevad mittetulundusühingud, sihtasutused, kohalikud omavalitsused ja seltsingud.

Täpsem info SIIN.

Konsultatsioonile saab registreerida:

Maarja Pikkmets
meetmespetsialist
5690 7685
maarja.pikkmets@kklm.ee

Liis Moor
tegevjuht
5816 4888
liis.moor@kklm.ee

Vormsi