Arutelu:  Vormsi valla uue üldplaneeringu lähteseisukohad

Laupäeval 27. augustil ootame kõiki kell 16.00 – 18.00 koolituskeskusesse.

Räägime sellest, millised on Vormsi saare eripära kujundavad väärtused ja strateegilised põhimõtted arendustegevuses, millest ehitamise ja maakasutamise otsuste tegemisel lähtuda.

Täpsemalt on kavas:

1.Ülevaade uue üldplaneeringu lähteseisukohtade koostamisest – Tuuli Veersalu

2. Ajurünnak, et otsida koos vastuseid järgmistele küsimustele:

  • millised on Vormsi saare OLULISED VÄÄRTUSED, mida soovime säilitada ja arendada, aga mille säilimine on samas    mõjutatud ehitustegevust ja maakasutust puudutavatest otsustest
  • millised on Vormsi valla OLULISEMAD STRATEEGILISED ARENGUPÕHIMÕTTED järgmiseks 10-15 aastaks, mis aitavad hoida ja arendada elukeskkonda, teenuste kvaliteeti ja aastaringse elamise võimalusi saarel.

3. Rühmatööde kokkuvõte, arutelu

Arutelu tulemusena saavad üldplaneeringu lähteseisukohad täpsemaks ja arvestavad paremini kohalike vajadustega.

Osaleda saab ka virtuaalselt: https://us02web.zoom.us/j/88397212858?pwd=QzB6M2RwRm51NGh4VHVHcUlsWjB2Zz09

Rohkem infot: Maris Jõgeva, 53421726

Vormsi