Teade

TEADE!

 

Alates esmaspäevast 11.05.2020 kehtib massipiirang 8 tonni  Borrby teel ja Fällarna teerist – Borrby teel.

Vormsi valla teede nimekiri on leitav https://teeregister.riik.ee/mnt/index/report/road/show.do?resultID=f018670f4c35670f0dcc53120b0f11&reportID=e0189eee4c359eee0dcc53120b0f11

Alus Liiklusseadus § 52 lg 2:

(2)  Kui pinnase sulamise, vihma või muude liiklust oluliselt mõjutavate tegurite tõttu on tee konstruktsioon nõrgenenud ja liiklus võib teed kahjustada või liigelda on ohtlik, võib avalikult kasutatava tee omanik tee või selle osa teatavaks ajaks sulgeda või teel liiklust piirata.

Käesolev teade avaldatakse Vormsi valla kodulehel ja masspiirang kehtib kuni käesoleva teate kehtetuks tunnistamiseni ning vastava märke avaldamiseni valla kodulehel.

Teate koostas Vallavalitsuse 2016. aasta 16. veebruari korralduse nr 7 alusel kinnisvaraspetsialist V. Sarapuu.

 

Vormsi