Keskkonnakaitse koosolek Vormsil

13. mail algusega kell 9:00 toimub Hullos Vormsi Rahvamajas Vormsi maastikukaitseala, Näsi merikotka püsielupaiga ja Väinamere hoiuala Vormsile jääva osa kaitsekorralduskava tutvustav koosolek.

Koosoleku eesmärgiks on anda kohalikele elanikele ülevaade eelnimetatud ala loodusväärtustest, ohuteguritest ning käsitletakse planeeritavaid tegevusi, s.h poollooduslike koosluste taastamist ja hooldamist. Vormsi elanikelt oodatakse ettepanekuid ja täiendusi kava korrastamiseks ning aktiivset osalemist.

Kaitsekorralduskava koostamise vastutav täitja on Uudo Timm, kava koostaja ja koosoleku läbiviija on Ivar Ojaste (Eesti Looduseuurijate Selts).

Vormsi