Hanketeade: viimase miili sideteenus

Vormsi Vallavalitsus kuulutab välja hanke Eesti Lairiba Arenduse Sihtasutus poolt saarele paigaldatava valguskaabli potentsiaalsete kulgemistrasside planeerimiseks ja nö ’’viimase miili“ sideteenuse pakkumiseks vajaliku baasinfrastruktuuri tehnilise lahenduse leidmiseks.

Perearstikeskus 27. märtsil suletud

Vormsi perearstikeskus on 27. märtsil suletud. Erakorralise abi korral helistada 112. Perearsti nõuandetelefon on 1220 Mürgistusteabekeskuse number on 16662