Societies

This section is available in Estonian.

MTÜ Vormsi Rahvatantsurühm

Tantsurühmale pani aluse Anu Johani 1991. aastal. Vahepeal vedas peaaegu aasta rühma tegemisi Mart Mölder. Alates 1994 aastast on rühma juhendanud Eidi Leht. Aastatel 1998-2002 tegutses Vormsi rahvatantsurühm naisrühmana, siis aastaid segarühmana ja tänasel päeval juba folkloorirühmana.

Kontakt

Juhendaja: Eidi Leht
Hullo küla, Vormsi vald
Tel: (+372) 507 0927
E-post: eidi@vormsi.ee

Vormsi käsitööselts

Vormsi Käsitöö Selts (VKS) asutati 29. aprillil 2000. Seltsi peaülesandeks on kohaliku kultuuripärandi väärtustamine ja tutvustamine.

Kontakt

Hullo küla, Vormsi vald
E-post: vormsi@bindbongen.ee
Koduleht: http://www.bindbongen.ee/

MTÜ Vormsi Kodukandi Ühing

Vormsi Talumuuseum

Vormsi Talumuuseumis on taastatud rannarootsi talu ja sellega kaasnev. Seda on tehtud nii fotode ja kirjalike allikate abil kui ka loomulikult Vormsil sündinud ja sõja ajal Rootsi põgenenud rannarootslaste mälestuste põhjal.

Kontakt

Sviby küla, Vormsi vald
Tel: (+372) 530 883 20
E-post: talumuuseum@vormsi.ee

MTÜ Vormsi Jahiselts

MTÜ Vormsi Jahiselts koondab väga suure hulga jahindushuvilisi nii Vormsilt, mujalt Eestist kui ka välismaalt.

Kontakt

Rein Veitmaa
Hullo küla, Vormsi vald
Tel: (+372) 565 034 71
E-post: jahiselts@vormsi.ee

MTÜ Läänerannik

MTÜ Läänerannik tegevuse eesmärgiks on kohaliku elu edendamine ning uuenduslike ja alternatiivsete arenguteede otsimine nii kohalikus majanduselus üldse kui ka piirkonna traditsioonilistes tegevusalades nagu põllu- ja metsamajandus, turism, käsitöö ning rannakalandus.

Kontakt

Hullo küla, Vormsi vald
Tel: (+372) 47 29 430
E-post: laanerannik@gmail.com

Vormsi Tuletorni linnak MTÜ

Vormsi Tuletorni linnak MTÜ põhitegevuseks on Vormsi Tuletorni linnaku, muuseumi ja majaka hooldus ja haldus. Teenuste põhilised tunnusjooned on kultuuri- ja ajalooturismi areng, vaba aja veetmise võimaluste edastamine.

Kontakt

Artemi Smirnov
Tel: (+372) 555 33 065
E-post: vormsi.muuseum@mail.ee

Läänemaa Metsaühistu MTÜ

Ühistu, mis aitab oma liikmeid metsahaldusega ja informatsiooniga.

Kontakt

Kodulehekülg: https://laanemaa.metsauhistu.ee/

Diby Külaselts

Kontakt

Tel: (+372) 514 3759
E-post: diby.kylaselts@gmail.com

Norrby-Söderby Külaselts MTÜ

Kontakt

Juhatuse liikmed: Meeme Veisson, Jonne Berggren, Anders Olav Lindeberg
Norrby küla, Vormsi
Tel: (+372) 51 85 755
E-post: veisson@gmail.com

MTÜ Borrby Külaselts

Borrby küla elanike ühendus, mis tegutseb külakogukonna avalikes huvides. Seltsi tegevus rajaneb tema liikmete algatusel ja ühisel tegutsemisel, eesmärgiks Borrby ajaloolise keskkonna, looduse ja pärandväärtuste hoidmine.

Kontakt

E-post: borrbyselts@gmail.com

MTÜ Rälby Külaselts

Üks tegusaimaid külaseltse Vormsi saarel, kelle initsiatiivil on külas püstitatud veski, taastatud külakell ja ehitatud uus külamaja.

Kontakt

Esimees: Ene Sarapuu
Rälby küla, Vormsi
Tel: (+372) 56 653 668
E-post: ene@vormsi.ee

MTÜ Fällarna

MTÜ Fällärna on loodud Fällarna külaelu arendamiseks.

Kontakt

Esimees: Eidi Leht
Fällarna küla, Vormsi
Tel: (+372) 507 0927
E-post: eidi@vormsi.ee

Mittetulundusühing Saxby küla

Saxby külaselts on Saxby külaelanikke ja muid Saxby külast huvitatud inimesi ühendav kooslus, mille eesmärgiks on korraldada Saxby külaga seonduvat Vormsi saarel.

Kontakt

E-post: perfetto@perfetto.ee

Seltsing Vormsi Pensionärid

8. detsembril 2010. aastal toimus Vormsi pensionäride koosolek, mille tulemusena moodustati seltsing. Juhatus on 3-liikmeline ning koosolekud toimuvad korra kuus igal teisel teisipäeval Hullo käsitööseltsi ruumides.

Seltsinglased on ühendanud oma jõupingutused ja seavad eesmärgiks:

1. Oma liikmete ja toetajaskonna ühendamise Vormsi valla eakate ja puudega inimeste sotsiaalse turvalisuse tagamiseks; 2. Sotsiaalarengu toetamise, kultuuri, hariduse, tervise ja füüsilise heaolu edendamise; 3. Koostöö tegemise organisatsioonidega, kelle tegevus vastab seltsingu eesmärkidele.

Kontakt

Helle Rinnak
Tel: (+372) 533 163 17

MTÜ Vormsi Kra:m

MTÜ eesmärk on kokku tuua inimesed, keda huvitab kohaliku ja puhta
toidu, isetegemise, väiketootmise ja Vormsi saare eripära rõhutavate
teenuste valdkond ning selle edendamine.

Kontakt

MTÜ Vormsi Kra:m
Suuremõisa küla, Vormsi vald
E-post: info@vormsikraam.ee
Koduleht: www.vormsikraam.ee

Hosby Külaselts MTÜ

Hosby on saare üks nooremaid külasid, asutatud pärast seda, kui Vene kroonu ostis Stackelbergide mõisad. Hosby külas oli kunagi 19 talu ja 85 elanikku, tänaseks on külas 8 majapidamist ning aktiivselt toimetav külaselts. Seltsi tegevuse eesmärgiks on Hosby küla sotsiaalse, majandusliku ja kultuurilise tegevuse edendamine, külale olulise infrastruktuuri arendamine ning piirkonna elanike ja kinnistuomanike huvide esindamine ja kaitsmine. Hosby Külaselts MTÜ on loodud 2020 aasta jaanuaris ning seltsi kuulub 13 liiget, kes kõik on kas küla elanikud või kinnistu omanikud.

Kontakt

MTÜ eestvedaja: Liina Jutt
Hosby küla, Vormsi
Telefon: (+372) 520 7333
E-post: hosby.vormsisaar@gmail.com

Külavanemad

Vormsi kahes külas on vastavalt külavanema statuudile valitud külavanemad:

  • Hosby küla – külavanem Liina Jutt
  • Förby küla – külavanem Merit Kaabel

Mitmetes külades on küla elanikud ja kinnistute omanikud koondunud seltsidesse.

Vormsi