En underbar dag i sällskap med spännande stenar

Missionär Österbloms minnessten

I södra delen av kyrkogården finns det ett minnesmärke vilken tillägnades till missionären Lars Johan Österblom år 1936. Österblom kom på Ormsö år 1873. Under 13 år lämnade han ett stor spår i utbildningen, uppfostran och livet av Ormsö folk. Han bildade tre skolor och ett antal bönhus. År 1887 var Österblom tvungen att lämna ön.

Aktivisten för estlandssvenskar Hans Pöhl minnessten

Hans Pöhls minnessten ligger i Hullo by. Pöhl var en av de första intellektuella och ledare av nationell rörelse av estlandssvenskarna. Hon var en företrädare för estlandssvenskar i Estlands regering på 1920-talet och även läraren i både Nuckö och Tallinn.

Parunikivi

Ormsö sista baron Otto Friedrick Fromhold von Reinhold von Stackelbergs minnessten eller Parunikivi “ligger strax innanför skogen i Hullo by. Stens omkrets är på 20,6 meter och höjd på 2,4 m och volymen av 40 m3 (H. Viiding, 1986). Från huvudvägen nära klubbhuset anger dit också motsvarande skylten. Enligt sagor hade den sista baronen av Ormsö tyckt om att promenera till denna sten. Texten som är huggen i sten: „Till far från kärleksfulla söner“

Huitbergs häll

En av de mest fascinerande platserna på Ormsö är Huitbergs häll som ligger i mitten av granskogen. Korallrev vilket är polerade smidig av över 400 millioner år gamla isen utvecklas av djurs carapax i ordoviciumtids lågsjöar. På kalkstens mossfria platser kan ses fossiler, där i kalkstensspår har skyddade ormbunkar hittat en ny livsmiljö.

Vargstein eller Hundikivi

Vargstein som kan hittas i skogen nära Kerslet byn har 18,7 m på omkrets och höjd på 2,5 m. Det platta klippblocken med den rektangulära grundplanen är emellanåt täckt med lavar. Stenen korsas av ett stort horisontellt gap.

Smen

Smen eller smedens sten är den största av klippblockar på öns inland. Stenen ligger Knuters farms tidigare äng i Borrby och har 22,6 m på omkrets och 4,2 m höjd. Klippblocken av rapakivigranit med ojämna kanter och liknande till ett städ. Taket ligger plant, vilket härstammar till sydväst. Det växer många lavar på stenen. Den nordöstra sidan av stenen har nästan stannat på ytan, den sydöstra sidan är förmodligen 1,5 meter i marken. Enligt en saga det fanns några bönder som räddade själva från Tatarers räd i år 1575 med kokande vatten och stenkastning.

Kyrkosten

Ett klippblock i Norrby Stenen har en längd av 7,8 m, bredd 7,3 m, höjd 5,6 m, omkrets 25-30 m. Stenen är av rapakivigranit och är beläget i Kerkgrunne öns norra sida i strandvatten och är lätt att hitta. Stenen ligger på Moonsundets skyddsområde. I den östra delen av blocken är ett särskiljande kännetecken som är en strek för märkning av vattennivå år 1851. Stenen användes förr av en örn (Eibefolke, 1851), det är kanske varför stenen fick namnet Eernstain.

Vormsi