Fåglar och djur

Det har hittats 3 arter av reptiler och grodarter på ön Anmärkningsvärt är strandpadda (Bufo calamita) som bor i de låga pölarna på stranden. Från skyddade arter finns det också på ön den långörad fladdermössen (Plecotus auritus).. Det har märktes större och mindre däggdjur av 25 arter, bland andra är lodjuret (Felis lynx). I synnerhet har ön ett antal vildsvin (Sus scrofa) och varje år förlorar sig var och en björnar på ön.

211 arter av fåglar

Det är registrerats 211 fågelarter, var på Ormsö, varav förtjänar separata omnämnande havsörn (Haliaetus albicilla) och kranar (Grus grus) som häckar på ön.. Några andra fåglar som är aktiva här är pilgrimsfalkar (Falco peregrinus), berguven (Bubo bubo), blodpropp (Botaurus stellaris), Baltic kärrsnäppa (Calidris alpina schinzi). Det finns ett stor antal kornknarr (Crex crex), som påträffas sällan annanstans i Europa.

Stagning på flyttvägar Ormsö korsas av två stora flyttfågelvägar: en korsas över Haapsalu Taggaviken och Nuckö vidare framåt Virtsu och Rigabukten och den andra från udden av Põõsaspea över norra kust av Ormsö till Tahkuna. Under våren och hösten är det värt uppmärksamhet förflyttningar av vitkindade gäss (Branta leucopsis) och andra andfåglar, på hösten är fält ofta grå av tranor.

Vormsi