Sankt Olavs kyrka

En unik kyrka från 1400-talet.

Ormsö Sankt Olavs kyrka är huvudmonumentet av öns historia och kultur. Efter det andra världskriget när svenskarna hade flytt från ön, stod kyrkan i Hullo by tomt. Kyrkan välsignades om på Olavs dagen år 1990. Gå definitivt att se den långa byggnaden med den rektangulära grundbas och undersök väggmålningar i körrummet. St Olav-kyrkan är exceptionell därför att den saknar ett torn, kyrkoklockan hänger ovanför dörren under taknocken. I portarna av kyrkan finns det två starka tallar, var skämsposten var belagen. Det finns mest ringkors i världen på Ormsö. Man började använda ringkors på Ormsö under 1700-talet. Det äldsta bevarade ringkors är sedan år 1743, det yngsta sedan år 1923. Alla ringkorsar är gjorda av bönderna själva. Många korsar har ett klart brev, men många av de är av rudimentära behandling och det finns en hel del grammatiska fel. Det finns ofta bynamn på korsar, iblan också namnen gårdsnamn, men familjemärken finns det nästan alltid. På ringkors finns det ofta flera datum, som alla markerar dödsfallsdatum. Tydligen noterade dödsfallsdatum på den gamla familjekors när träkors som hade placerats på graven hade ruttet. Inventering av Ringkors börjades av konstministeriet i 1977. Vid ingången av kyrkogården ses ett frihetskrigets monument från den 2 juni 1929. Det är en av de få monument som upprätthölls under Sovjettiden. Minnesmärket är gjort av granit och på det skrevs tre namn av ormsöarna som gick bort i frihetskriget. J. Liljebäck, H. Timmerman och L. Sträng.

Vormsi