Atkritumu apsaimniekošana

Videi draudzīga mazā sala

Vormsi salā pielieto atkritumu šķirošanas sistēmu. Šim mērķim ciemu atkritumu savāktuvēs ir atsevišķi konteineri nešķiroto atkritumu, sadzīves atkritumu, otrreizējas izlietošanas atkritumu un bīstamo atkritumu savākšanai. Ievietojiet izlietotās baterijas atkritumu savāktuvēs attiecīgajā konteinerī.

Vormsi