KOGUKONNA KULTUURI-, HARIDUSE JA NOORSOOTÖÖ ARUTELULE

Arutelu kutse

KOGUKONNA KULTUURI-, HARIDUSE JA NOORSOOTÖÖ ARUTELULE

 

-Mis on nendes valdkondades hästi ja millega peaks jätkama?

-Mida arvestada ja mida parandada?

-Millised on kogukonna mõtted ja ettepanekud aastaks 2021?

-Mida sooviks kogukond uue aasta tegevuskavasse/eelarvesse planeerida?