Vormsi VIII kultuuripäev

7. märtsil 2015. aastal toimub Vormsi rahvamajas VIII kultuuripäev teemal Ühistegevus.

Ühe väikesaare kogukonna toimimise ja kestvuse eelduseks on läbi ajaloo olnud ühistegevus. Ajal, mil maapiirkondades rahva arv väheneb ja kus koostööst eemaldumine on valdav, on eriti oluline ühistegevust väärtustada.

Kultuuripäeval on kavas järgmised ettekanded:

  • Vormsi ja Riguldi-Noarootsi asustuse teke – Jonathan Lindström, Rootsi arheoloog ja ajaloolane, kes on oma tegevusega välja teeninud suurele ajaloolasele omistatava Hertsog Karli preemia 2013. aastal;
  • Ühistegevusest Vormsil eestirootsi kultuuriruumis 19. saj. teisel poolel ja 20. sajandil enne II Maailmasõda – Jonathan Lindström;
  • Kaitseliit Vormsil ja Läänemaal – Tanel Viks, Vormsi vallavanem;
  • Ühistegevusest Eestirootslaste Kultuuriomavalitsuses, Rootsi Haridus Seltsis (SOV) ja Ran narootsi Muuseumis – Ülo Kalm, Eestirootslaste Kultuuriomavalitsuse esimees;
  • Ühistegevus kogukonnas ja selle arendamine – professor Rando Värnik, Eesti Maaülikooli Majandus- ja sotsiaalinstituudist;
  • Ühistegevus Vormsi saarel täna;

Lisaks ettekannetele on kavas näitus lasteaialaste ja õpilaste loomingust, käsitöönäitus, etteasted Vormsi talharpa mängijatelt ja Vormsi naisrahvatantsurühmalt Ormsö Kadakased, pakutakse vormsilaste poolt valmistatud Vormsi toitu, jätkatakse pärandi nimistu koostamisega.

Vt kultuuripäeva plakatit siit: kultuuripäev 2015.

Kohtumiseni Vormsi kultuuripäeval!