RMK hooajaline tööpakkumine Vormsil

RMK loodushoiuosakond otsib kahte kohusetundlikku, head suhtlejat 2015. a suvekuudeks Vormsi saarele külastajauuringut läbi viima.

Külastajauuringu raames toimub külastajate küsitlemine maastikul. Vajalik oleks võõrkeelena vähemalt inglise keele oskus (kasuks tuleb ka näiteks vene ja rootsi keele oskus). Küsitluskohad asuvad Saxby rannikul, Rumpo matkaraja alguses ja Sviby sadamas.

Samas on küsitlusankeedid tõlgitud erinevatesse keeltesse,  kuid külastajale on vajalik selgitada uuringu eesmärki ja vastata asjasse puutuvatele küsimustele.

Küsitluspäeva pikkus on 5 tundi. Uuringu läbiviimise aeg oleks 01.06-15.09.2015. Sellele perioodile koostatakse uuringu läbi viimise ajakava, milleks määratakse 60 küsitluse läbiviimise poolpäeva (5 tundi). Päevi peab olema nii tööpäevadel, kui nädalavahetustel ja ka nii hommikul, kui õhtul (ajakava on RMK poolt paigas).

Transport saarel tuleb ise leida,  RMK poolt on esialgu  tunnitasu töö teostamise eest (füüsilisele isikule 3,55 EUR tunnis, millelt peetakse kinni veel tulumaks, selle summa pealt tasub tööandja vajalikud maksud; FIE-l 4,75 EUR/tunnis, maksud tasub FIE), sellele lisandub ka transpordi kompensatsioon kokku kujuneb lähtuvalt küsitluskohast poolpäeva hind (aga sellest saab rääkida lähemalt, kui on kindel huviline) . Enne külastajauuringu algust toimuvad RMK poolt ka koolitused metoodika tutvustamiseks. Huvilised võiksid olla vähemalt 16 aastased.

Huvi korral info: +372 522 0259, marju.pajumets@rmk.ee