Külavanema statuudi väljatöötamine

Väljatöötamisel on Vormsi külavanema statuut. Ootame ettepanekuid, täiendusi ja parandusi kuni 20.novembrini vallavalitsuse e-posti aadressile: vv@vormsi.ee.

Eelnõuga tutvuda saab Vormsi valla kodulehel rubriigis demokraatia all dokumendiregistri Amphora kaudu:  http://vormsi.ee/omavalitsus/avalik-teave/

Vormsi Vallavalitsus