Hanketeade teetöödeks

Hanketeade teetöödeks

Vormsi Vallavalitsus kuulutab välja vähempakkumise Suuremõisa teerist-Bussby ( pikkus 1,3 km kruusakate), Förby teerist – Förby ( pikkus 0,7 km kruusakate) ja Hullo teerist – Rumpo ( pikkus 2,3 km, mustkatte) teeservade korrastustöödeks.

Pakkumine peab sisaldama hinda koos käibemaksuga eraldi kõigi teede osas, töö teostamise algus- ja lõpptähtaega  ning olema esitatud kinnises ümbrikus märgusõnaga “Teed 2021 ”  10.mai 2021. a kell 09.00 kirjalikult Vormsi Vallavalitsusse aadressil Hullo küla, Vormsi vald, 91301 Läänemaa.

Lisainformatsioon Vormsi vallamajast  Ene Sarapuu, +372 56653668

e-mail ene@vormsi.ee

 

Teostatavad tööd Suuremõisa-Bussby, Förby teerist – Förby  teedel:

  • Mõlemal pool sõiduteed olevad sõidutee pinnast kõrgemal olevad peenrad tuleb maha lükata või välja kaevata nii, et sademeveel oleks võimalik sõidutee kattelt minema pääseda. Kõrvale lükatud peenra materjal tuleb objektilt minema transportida Rumpo karjääri (katastriüksus 90701:001:0745) nii, et seda saaks kasutada vajalikku täitematerjalina ehitusteks või vana karjääri rekultiveerimiseks.

 

Teostatavad tööd  Hullo teerist – Rumpo teel

  • Mõlemal pool sõiduteed olevad sõidutee pinnast kõrgemal olevad peenrad tuleb maha lükata või välja kaevata nii, et sademeveel oleks võimalik sõidutee kattelt minema pääseda. Oluline on parempoolse peenra madaldamine, vasakpoolsel teepeendral teostada tööd vastavalt võimalusele. Kõrvale lükatud peenra materjal tuleb objektilt minema transportida Rumpo karjääri (katastriüksus 90701:001:0745) nii, et seda saaks kasutada  vajalikku täitematerjalina ehitusteks või vana karjääri rekultiveerimiseks või vastavalt materjali koostisele teiste teede täiteks ( Hosby tee).  Eelmaldatud teepeenra materjali äraveole tuua välja eraldi hind veol Rumpo karjääri ja Hosby teele.

 

 

Töö teostaja kooskõlastab tööd

Imatra Elekter AS-iga https://www.imatraelekter.ee/taotlus-elektripaigaldise-kaitsevoondis-tootamiseks/

ELA SA volitanud AS Connecto Eesti- Allkirjastatud taotlused saata e-maili aadressile elasa.haldus@connecto.ee