Hanketeade: Suuremõisa park

Vormsi Vallavalitsus kuulutab välja Suuremõisa pargi raietööde hanke.

Raietööd pargis tuleb teostada vastavalt muinsuskaitse kooskõlastusele ja maastikuarhitekti poolt koostatud raieplaanile, vaata  Suuremõisa pargi raieplaan ja Selgitused pargi raieplaani juurde ning Muinsuskaitse kooskõlastus.

Raietööde tulemusena saadav ümarmaterjal tuleb toimetada kooli katlamaja juurde ning saagida ja lõhkuda katlamaja kütteks.

Raiejäätmed tuleb koristada või põletada.

Pakkumine peab sisaldama, langetus-ja koristustöid, küttepuude transporti, saagimist ja lõhkumist, ladustamist kooli katlamaja juures ning raiejäätmete koristamist.

Tööde teostamise tähtaeg 1.03.2015.a.

Pakkumised esitada kinnises ümbrikus Vormsi vallavalitsusele hiljemalt 15.12.2014 kell 8.15 märgusõnaga SUUREMÕISA PARK.

Täiendav info telefonil 58857194, Tanel Viks.