Planeeringud

Vormsi valla üldplaneering

Vormsi valla üldplaneeringu dokumendid Amphora dokumendiregistis.

Hullo küla detailplaneering

Hullo küla detailplaneeringu dokumendid Amphora dokumendiregistis.

Sviby sadama detailplaneering

Sviby sadama detailplaneeringu dokumendid Amphora dokumendiregistis.

Saxby sadama kehtestatud detailplaneering

Saxby sadama detailplaneeringu dokumendid Amphora dokumendiregistis

Täiendatud teemaplaneering 20210230 uueks avalikustamiseks

Vormsi valla üldplaneeringu maakasutuse põhisuundade ja juhtotstarbe ning ehitustingimuste täpsustamise teemaplaneering