Hinnakiri

HINNAKIRJAD

Vesi ja kanalisatsioon, AS Haapsalu Veevärk hinnad Hinnad
Vesi 1,176 eurot/m3
Kanalisatsioon 1,703 eurot/m3
Korraldatud jäätmevedu, jäätmeveo teenustasud
Majutusasutused üle 10 voodikoha ja telkimisplatsid üle 5 telkimiskoha, kaubandus- ja toitlustusettevõtted 160 eurot aastas
Majutusasutused kuni 10 voodikohta, telkimisplatsid kuni 5 telkimiskohta, ning äriruumides tegutsevad FIE-d 120 eurot aastas
Majutusasutused, kaubandus-ja toitlustusettevõtted, kes annavad oma sorteeritud jäätmed üle jäätmejaama 80 eurot aastas
FIE-d ja ettevõtted muudelt tegevusaladelt 50 eurot aastas
Kinnisasja omanikud, kelle kinnistul asub suvila või eluruum 60 eurot aastas
Ehitamisel, mille puhul Ehitusseaduse kohaselt on ehitamiseks nõutav kohaliku omavalitsuse teavitamine ehitamise kavatsusest 25 eurot, ühekordne tasu
Ehitamisel, mille puhul Ehitusseaduse kohaselt on ehitamiseks nõutav kohaliku omavalitsuse ehitusluba 120 eurot, ühekordne tasu
Ehitamisel, mille puhul Ehitusseaduse kohaselt on ehitamiseks nõutav ehitise teatise esitamine, v.a puurkaevu ja salvkaevu rajamisel 50 eurot, ühekordne tasu
Päevatoidu maksumus VLP sööklas:

Koolilõuna

Koolilõuna töötajatele

Alusharidusrühma päevatoit

Külaliste hommikusöök

Külaliste lõunasöök

Külaliste õhtusöök

 

1,25 eurot

2,50 eurot

1,65 eurot

4,00 eurot

5,00 eurot

5,00 eurot

Üürimäärad munitsipaalkorterites
Kalffi talu korteris, koos küttekuludega

Kalffi talu korter 1     18,9 m2

Kalffi talu korter 2    17,4 m2

Kalffi talu korter 3    21,9 m2

Kalffi talu korter 4     21,6 m2

 

 

3,45 eur/ m2

Sohlemi talu korteris

Sohlemi talu korter 1     42 m2

Sohlemi talu korter 2    67,3 m2

Sohlemi talu korter 3    39,5 m2

Sohlemi taku korter 4   43,9 m2

 

 

0,95 eur/ m2

Sireli talu korteris, koos küttekuludega

Sireli talu korter 1     63,7 m2

Sireli talu korter 2    62,8 m2

Sireli talu korter 3   56,4 m2

Sireli talu korter 4    35,5 m2

 

 

3,45 eur/m2

Manööverpind, maja nr 1 15 eurot kuus
Manööverpind, maja nr 2 15 eurot kuus
Sotsiaaltransporditeenus
Väljaspool Vormsit 0,15 euro senti/km
Vormsil 2 eurot sõidukord (1 euro sihtkohta ja 1 euro tagasi)
Isiku igapäevast toimetulekut soodustavad teenused
Pesupesemine Hullo külakeskuses 3 eurot masinatäis
Duši kasutamine Hullo külakeskuses 1,5 eurot kord (15 min)
Püsielaniku kalapüügiõiguse tasu harrastuspüügil
Harrastuspüügiõiguse tasu nakkevõrguga kalendrikuus, sõltumata püügipäevade arvust 6,50 eurot kuus
Kuni 300 konksuga õngejadaga harrastuskalapüügiks 1. märtsist 31. oktoobrini seitsmepäevase ajavahemiku kestel 2 eurot