Avalik kirjalik enampakkumine riigivara kasutamiseks andmiseks

Avalik kirjalik enampakkumine riigivara kasutamiseks andmiseks:

19.02.2019 11:00Lääne maakond, Vormsi vald, Kersleti küla, Joonaspõllu

 • Kasutamiseks andmise otsus 21.01.2019, käskkiri nr 1-2/19/42
 • Kinnisasi: 90701:001:0785
 • Katastriüksuse pindala: 11.33 ha
 • Kasutusala pindala: 10.16 ha
 • Sihtotstarve: maatulundusmaa (100%)
 • Alghind: 538,00 € aastas
 • Tagatisraha maksmine:
 • Tagatisraha summa: 135,00 €
 • Saaja nimi: Rahandusministeerium
 • Saaja konto:
  Swedbank – EE932200221023778606 (SWIFT: HABAEE2X)
  SEB – EE891010220034796011 (SWIFT: EEUHEE2X)
  Nordea Bank – EE701700017001577198 (SWIFT: NDEAEE2X)
  Danske Bank – EE403300333416110002 (SWIFT: FOREEE2X)
 • Selgitus: rendile andmine, Joonaspõllu kinnisasi, 90701:001:0785, pakkuja nimi
 • Viitenumber: 10917094000005   NB! Viitenumber on igal enampakkumisel erinev!
 • Kitsendused ja muud maakasutust piiravad asjaolud:
  • kinnisasjale ulatub Vormsi ringtee kaitsevöönd, kus kehtivad ehitusseadustikust tulenevad piirangud;
  • kinnisasjani viiva kruusatee kasutusvõimaluste kohta rendileandjal informatsioon puudub;
  • kinnisasja läbib elektriõhuliin, mille kaitsevööndis kehtivad ehitusseadustikust tulenevad piirangud;
  • kinnisasi piirneb Natura 2000 kaitstavate alade võrgustiku Väinamere linnu- ja loodusalaga ning Väimamere hoiualaga, kus kehtivad looduskaitseseadusest tulenevad piirangud.

Kasutusalale jääb vähesel määral puittaimestikku, mille raie on lubatud rendileandja kirjalikul nõusolekul rendilepingu punktides 4.3.2 ja 4.1.5 sätestatud tingimustel. Kasutusalast on välja jäetud põõsastik ning kinnisasja serva jäävad kõrgend puud (vastavalt lisatud kasutusala plaanile).

Kasutusala plaan ja muud dokumendid:

Rohkem infot http://www.maaamet.ee/maarent/index.php?action=EnampakkumineView&e_id=79

 • Kinnisasja kitsendusi vaata kaardilt. Kitsenduste kaart: 90701:001:0785 Kitsenduste kaart on informatiivne. Kitsenduste kaardi andmed ei tekita kitsendusi, vaid kajastavad kitsenduste olemasolu ning lisaks kaardil kajastatutele võib esineda ka muid kitsendusi ning kaardil kajastatud kitsendusi võib tegelikkuses mitte eksisteerida. Andmete kandmise eest kitsenduste kaardile vastutab kitsendusi põhjustava objekti omanik.