Avalik kirjalik enampakkimine 

Avalik kirjalik enampakkimine

Vormsi Vallavalitsus müüb avalikul kirjalikul enampakkumisel hoonestatud Vensiku kinnistu registriosa 2968932, aadress Suuremõisa küla, Vormsi vald, Läänemaa, kat nr 90701:001:0511, maa suurus 5321 m2, sihtotstarve 100% elamumaa, millel asub Vormsi Vallavolikogu 28.04.2003.a. otsusega nr 10 peremehetuks varaks tunnistatud praegu kasutusest väljas elamu ning salvkaev. Enampakkumise alghind on 30 000 €.

Enne oksjonil osalemist, tasuda tagatisraha 1000 eurot Vormsi Vallavalitsuse arveldusarvele nr EE702200001120170356. Enampakkumise võitja tagatisraha arvestatakse maha ostusummast, ülejäänud osalejatele tagastatakse tagatisraha peale oksjonitulemuste kinnitamist.

Osavõtutasu suuruseks on 50 €, osavõtutasu ei tagastata.

Pakkumised esitada kirjalikult kinnises ümbrikus Vormsi Vallavalitsusele 31.august 2019 märgusõnaga „Enampakkumine Vensiku“

Müügileping sõlmitakse 1 kuu jooksul arvates enampakkumise tulemuste kinnitamise korralduse teatavakstegemisest. Mõjuvatel põhjustel võib müügilepingu sõlmimine toimuda käesoleva punkti esimeses lauses sätestatust pikema tähtaja jooksul, kuid mitte rohkem kui 3 kuud arvates enampakkumise tulemuste kinnitamise korralduse teatavakstegemisest. Kui enampakkumise võitja ei sõlmi ostu-müügilepingut eelpoolnimetud aja jooksul, siis tühistatakse enampakkumise tulemused antud kinnistu suhtes ning võitjale tagatisraha ei tagastata. Kui võitja loobub ostust, siis Vormsi Vallavalitsusel on õigus kuulutada oksjon nurjunuks.

Lisainfo: Vormsi Vallavalitsuse kinnisvaraspetsialist Valvi Sarapuu +372 53 073 269

Enampakkumisel pakutud hinnad on kõik lõplikud (st sisaldavad kõik seadusest tulenevaid makse).

Enampakkumisel osalev pakkuja kinnitab pakkumist tehes, et on kinnistu, sealhulgas seal asuva ehitise, põhjalikult üle vaadanud, ta on teadlik kinnistu seisukorrast, suurusest ja piiridest ning juurdepääsuõigusest ja kitsendustest ning ei oma seoses kinnistu sealhulgas ehitise seisukorraga mingeid pretensioone võõrandajale ja ta on nõus kinnistu, sealhulgas ehitise omandama seisundis, millises see on pakkumise tegemise hetkel.

NB! Palume huvilistel kindlasti varaga tutvuda ning kinnistu ise põhjalikult üle vaadata. Hilisemaid pretensioone ei arvestata.

Kõik kinnistu vormistamisega seotud kulud kannab ostja.