Annuse kinnistu enampakkumine

Vormsi Vallavalitsus müüb avalikul kirjalikul enampakkumisel Annuse kat nr 90701:001:0508, 5520 m² , s.h hoonete alune maa 156 m², Kersleti küla, Vormsi vald, Läänemaa.

Maa sihtotstarve Elamumaa. Enampakkumise alghind on 15000 eurot.

1. Tagatisraha suurus on 1500 eurot ja osavõtutasu 30 eurot, mis peavad olema kantud Vormsi Vallavalitsuse arveldusarvele nr EE702200001120170356  hiljemalt  6.veebruar 2015 kell 12.00. Maksed peavad olema tehtud eraldi maksekorraldustega ja selgitusse palun märkida vastavalt „enampakkumise tagatis“ või „enampakkumise osavõtutasu“. Enampakkumise osavõtutasu tagastamisele ei kuulu.

2. Pakkumine esitada kirjalikult suletud ümbrikus hiljemalt 9.veebruaril kella 8.50 Vormsi Vallavalitsusse või saata kullerpostiga. Pärast nimetatud tähtaega esitatud pakkumisi arvesse ei võeta. Ümbrikule märkida:

1)  pakkuja kontaktandmed;

2)  objekti nimetus ja katastritunnus;

3)  hoiatusmärge „Mitte avada enne 9.veebruar 2015 enampakkumise avamist”.

3. Pakkumises peavad sisalduma:

1)     pakkuja nimi ja elukoht või asukoht ning isikukood või registrikood;

2)     nõusolek enampakkumises osalemiseks enampakkumiseks esitatud tingimustel;

3)     dokumendid enampakkumise osavõtutasu ja tagatisraha tasumise kohta;

4)     sõnadega väljendatud pakkumise summa;

5)     pakkumise esitaja allkiri;

6)     vajadusel esindaja volitusi tõendav dokument;

7)     kontaktandmed ja mil viisil ta soovib saada teada enampakkumise tulemuste kinnitamisest.

4. Pakkumisele lisatud dokumendid peavad olema nummerdatud ja allkirjastatud.

Enampakkumisel müüdava Annuse kinnistuga (sh hoonega) saab tutvuda eelnevalt kohapeal. Pakkumised avatakse 9.veebruaril 2015 kell 9.00.