Septembris avaneb Kodukant Läänemaa LEADER COVID-19 taotlusvoor

Möödunud aastal lisandus Kodukant Läänemaa LEADER toetusmeetmetele täiendavalt ka meede COVID-19 kriisimõjude leevendamiseks ettevõtluses. Saabuval sügisel on viimane võimalus meetmest toetust taotleda. Voorust on võimalik toetust küsida Läänemaal tegutsevatel ettevõtjatel, kohalikel omavalitsustel kui mittetulundusühingutel, et leevendada kriisi mõjusid ning tõsta valmisolekut edasiste tervisekriisidega toimetulekuks. Toetust saab taotleda e-teenuste arendamiseks ja juurutamiseks, ettevõtluse ümberkorraldamiseks vajalike investeeringute […]

Kodukant Läänemaa kutsub ideekorjeseminarile Vormsi rahvamajja 25. aug

MTÜ Kodukant Läänemaa strateegia 2023-2027 koostamise raames toimuvatele seminaridele on oodatud kohalikud ettevõtjad, vabaühenduste esindajad ja kõik oma kodukoha arendamisest huvitatud inimesed. Seminaride eesmärgiks on välja selgitada, milliseid tegevusi peaks uuel perioodil Kodukant Läänemaa LEADER meetmest toetama. Seminar toimub Vormsi vallas neljapäeval, 25. augustil rahvamajas. Seminari päevakava: 12.00 lõuna (eelregistreerimisel) 12.30 strateegia koostamise ajakava ja […]

Üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamise teade

Vormsi Vallavalitsus teatab, et Vormsi Vallavolikogu 20. mai 2022. a. otsusega nr 13 algatati Vormsi valla üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) koostamine. Üldplaneering koostatakse kogu Vormsi valla haldusterritooriumi kohta. Vormsi valla üldplaneeringu koostamise põhieesmärk on valla territooriumi ruumilise arengu põhimõtete ja suundumuste määratlemine kooskõlas Vormsi valla arengukava visiooni ja strateegiliste eesmärkidega. Üldplaneeringuga luuakse eeldused […]

Ilmus Vormsi ajaleht, august 2022

Ilmus Vormsi ajaleht, mis seekord kirjutab olavipäevast, volikogu ja vallavalitsuse tegemistest, meie koolilõpetajatest, ehitamisest Vormsil, kiriku katusemeistrist ja teistest saare suvesündmustest. Vormsilased leiavad lehe postkastidest. Leht on saadaval ka vallamajas ja Hullo Kaubamajas. Veebis saab lehte lugeda SIIN.

Tule Vormsi kooli arendusjuhiks!

Vormsi vallavalitsus otsib Vormsi Lasteaed-Põhikoolile arendusjuhti, kelle peamine ülesanne on algatada ja juhtida muutusi ja koostöös kogukonnaga ehitada Vormsi koolist silmapaistev kohalikke eripärasid arvestav kool. Kooli arendusjuhina on sul võimalus olla osaline väikekooli strateegia koostamises, vedada meeskonnaga arendusprotsesse, luua koostöösuhteid ja kujundada kooli kuvandit. Kandideerimiseks ootame hiljemalt 21. augusti hilisõhtuks aadressile vv@vormsi.ee visioonikirjeldust, milles on […]

Vallavalitsuse arutelud ja otsused 1. augustist

1. augustil toimunud vallavalitsuse istungil oli otsustamiseks ja aruteluks rekordiliselt teemasid. Puhkuste ajal on paslik nendest kokkuvõte teha, et oluline info ei läheks kaduma. 1. Otsustasime anda välja ravimitoetused ja peretoetused ning kinnitasime uued sotsiaaltoetuste määrad. Olulisemad muudatused on selles seotud ravimitoetusega – aasta jooksul on maksimaalne toetuse piirmäär 150 eurot, toetusi makstakse korra kvartalis. […]

Kultuuri- ja kogukonnaprojektide 2. taotlusvoor on avatud 31. augustini

Uus projektitaotluste voor on avatud! Vormsi vallavalitsus ootab taotlusi kultuuri- ja kogukonnaprojektidele 31. augustiks (kaasa arvatud). Projektitoetuste eesmärk on rikastada Vormsi kohalikku haridus- ja kultuurielu, anda hoogu kogukondlikele ettevõtmistele, noorte tegevustele ning toetada saare eripärase kultuuripärandi uurimist ja tutvustamist. Projektikonkursiga toetame kultuuri-, spordi- ja kogukonnaürituste korraldamist, koolituste ja noorteprojektide läbiviimist ja Vormsi ühinguid omaosaluse katmisel. Taotluse esitamine […]

Olavipäev Vormsi kiriku uue katuse all

29. juulil tähistas Vormsi traditsioonilist olavipäeva, mille tähtobjektiks oli seekord Püha Olavi kirik uue punase kivikatusega. Enne keskpäevast jumalateenistus oli Vormsi vallavalitsuse hommikukohvi rahvamajas, kuhu oli kutsutud vormsilased siit- ja sealtpool merd ning külalised. Vormsi neidude talharpa-ansambel esitas vormsirootsi lugusid ning volikogu esimehe Jaak Kaabeli ja vallavanema Maris Jõgeva tervitussõnad kõlasid nii eesti kui rootsi […]

Rahuloluküsitluse, arengukava ja üldplaneeringu koosolek rahvamajas 24. juulil

Ootame kõiki vormsilasi pühapäeval, 24. juuli kell 11-13 Vormsi rahvamajja. Kokkusaamisel: – võtame kokku rahuloluküsitluse tulemused – vaatame üle arengukava ja selle elluviimise tegevuskava muutmise ettepanekud – alustame arutelu üldplaneeringu lähteseisukohtadest Vormsi vallavalitsus

Juulis alustas uus sotsiaaltöö- ja haridusspetsialist Janika Viilma

Juulis alustas Vormsi vallas tööd uus sotsiaaltöö- ja haridusspetsialist Janika Viilma. Hetkel on tema suuremateks töödeks valla toetusmäärade ülevaatamine, valla sotsiaaltoestuste korra muutus augustis, sotsiaaltransporditeenuse kirjeldamine ja lastele huvihariduse toetuse korra muutmise ettevalmistamine volikogule. Sotsiaalteenuste, toetuste ja haridusega seotud küsimustes saab Janikaga ühendust võtta tel 5303 5222 või janika@vormsi.ee.

Vormsi valla rahuloluküsitlus kuni 21. juulini

Samal ajal kui valla arengukava ja selle elluviimise tegevusplaani täiendamiseks tehtud ettepanekud on avalikul arutelul, ootame tagasisidet Vormsi valla teenustele ja valitsemisele ka rahuloluküsitluse vormis. Kõige lihtsam on täita küsimustik SIIN. Külamaja fuajees on üksjagu ankeete ka paberil, samas on ka kirjutusvahend ning kast, kuhu täidetud ankeedid kogume. Vastuseid kogume kuni 21. juulini, et juba […]

Vormsi brändi koosloome töötuba

Mis ja miks? Töötuppa on oodatud aktiivsed vormsilased, kes tahavad kaasa mõelda ja rääkida Vormsi erilisuse sõnastamisel. Kogukonnaliikmete aktiivne osalemine on oluline, et koguda võimalikult head sisenditVormsi saarele oma brändi loomiseks. Töötuba viib läbi disainerite tiim, kelle soov on ühiselt: – kaardistada olulised osapooled – nii saare kohalikud kui ka külalised – mõista, kes mida […]

Vaata kõiki