Kutse volikogule

Vormsi vallavolikogu 7. koosseisu 18. istung toimub esmaspäeval 7. septembril 2015. a kell 09.00 Hullo koolituskeskuses.

Juuksur saarel

Juuksur tuleb saarele 25.-26.augustil ja võtab vastu koolituskeskuse ruumides.

Merirahu detailplaneeringu avalik arutelu

Vormsi Vallavolikogu algatas oma 27.oktoobri 2014.aasta otsusega nr 26 detailplaneeringu Vormsi vallas Förby küla Merirahu 4,4 ha suurusel katastriüksusel 90701:002:1104.