Massipiirang valla teedel

Alates 21.detsembrist 2016 kehtib massipiirang 8 tonni kõigil Vormsi valla teedel. Sulgemise alus: Vormsi Vallavalitsuse 16.02.2016 korraldus nr 7 lähtudes Liiklusseaduse § 52 (veel …)

Hanketeade

Vormsi Vallavalitsus kuulutab välja saetud lõhutud küttepuude ostmise hanke: (veel …)

HANKETEADE detailplaneeringu koostamiseks Saxby sadama katastriüksusel

Vormsi Vallavalitsus kuulutab välja hanke detailplaneeringu koostamiseks 0,4 ha suurusel alal Vormsi vallas Saxby külas Saxby sadam katastriüksusel 90701:001:0424. Hanke pakkumuse koostamise alus on Vormsi Vallavalitsuse 21.11.2016 korraldus nr 24K Saxby sadama katastriüksusel 90701:001:0424 detailplaneeringu algatamiseks ja lähteseisukohad: http://avalik.amphora.ee/vormsivv/index.aspx?type=12&id=140726 Palume esitada pakkumused Vormsi vallavalitsuse e-posti aadressil: vv@vormsi.ee hiljemalt 04. jaanuariks 2016. Täiendav info kinnisvaraspetsialisti telefonil […]

Kutse volikogule

Vormsi Vallavolikogu 7 koosseisu 32. istung toimub esmaspäeval 19. detsembril 2016. a kell 09.00 Hullo koolituskeskuses. (veel …)