Vallavalitsus nüüd külakeskuses

Alates tänasest, 13.sept. asub Vormsi Vallavalitsus vanas ajaloolises vallamaja hoones, tänase Külakeskuse II korrusel aadressil Külamaja 91301 Hullo küla. Meeldivate kohtumisteni!

Valimiskomisjoni otsus kandidaatide registreerimise kohta

VORMSI VALLA VALIMISKOMISJON O T S U S 6. september 2017 nr 4 Hullo Kandidaatide registreerimine Lähtudes Kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse § 37 Vormsi valla valimiskomisjon o t s u s t a b: 1. Registreerida Vormsi valla valimisringinnas nr 1 järgmised kandidaadid: Valimisliit Terve Vormsi nr 101 ARKADI TAMMIK nr 102 ARVO ALLIK […]

Vormsi valla valimiskomisjoni otsus

VORMSI VALLA VALIMISKOMISJON O T S U S Hullo 30. august 2017 nr 3 Valimisliidu registreerimine Võttes aluseks kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse § 13 lg 2 ja § 311 lg 6 ning arvestades Ivo Sarapuu poolt valimisliidu registreerimiseks esitatud teatist ja seltsingulepingut Vormsi valla valimiskomisjon o t s u s t a b : […]