Detailplaneeringu algatamise teade

Vormsi Vallavalitsuse 09. 01.2018. a korraldusega nr 1K algatati detailplaneering, anti lähteseisukohad ning jäeti algatamata keskkonnamõju strateegiline hindamise Vormsi valla Suuremõisa külas…

Töökuulutus

Vormsi Vallavalitsus võtab 1. veebruarist 2018 tööle osalise tööajaga (0,5 kohta) ehitusinspektori.

Hanketeade

Vormsi Vallavalitsus kuulutab välja saetud ja lõhutud küttepuude ostmise hanke