Kinnisvarakuulutused

Läänemaa Metsaühistu
pakkumiskutse kinnistu müügi enampakkumisel
osalemiseks:

Asukoht: Lääne maakond, Vormsi vald, Borrby küla, Urbas-Anders MÜ
Katastritunnus: 90701:001:0037, 90701:003:0059
Pindala: 24,61 ha
Metsamaa pindala: 16,16 ha
Takseerandmed pärinevad aastast 2013. Päringu korral saadame takseerandmed.
Tingimused
1. Alghind 25 000 eur
2.
Läänemaa Metsaühistule tasutakse enampakkumise võitja poolt enampakkumise korraldamise
kulude katteks täiendavalt 4 % müügiüksuse omandamise hinnast, mis tasutakse arve alusel
enne ostu-müügi lepingu sõlmimist ostja ja müüja vahel.
3. Ostjat esindab notaris apostillitud volituse alusel Läänemaa Metsaühistu esindaja
4. Müügiga seotud Eesti notari kulud kannab ostja.
5. Tehingu tegemisel on kohustus kasutada notari deposiiti.
6. Alla alghinna pakkumised on lubatud, kuid alla alghinna tehtud pakkumiste puhul ei teki müüjal
müügikohustust. Kinnistu ostja peab olema sama füüsiline või juriidiline isik, kes tegi pakkumise.
7. Pakkumisele vastamise tähtaeg 13.11.2017 kell 23.59
Lisainfo ja kontakt Allar Luik
5349 7454
allar@lmy.ee
8. Pakkumine peab olema saadetud kinnises ümbrikus või digitaalallkirjastatult märkega
„Enampakkumine Urbas-Anders“ Kiltsi tee 10, Haapsalu või allar@lmy.ee
9.
Kirjalik pakkumine peab sisaldama:
– avaldus, milles on märgitud:
– pakkuja nimi, isiku- või registrikood, elu- või asukoht ning kontakttelefon;
– müügiobjekti nimetus ja katastritunnused;
– numbrite ja sõnadega kirjutatud pakkumissumma ilma sentideta;
– nõustumine enampakkumises osalemiseks ja müüdava vara ostmiseks enampakkumise
kehtestatud tingimustel;
– pakkumise tegemise kuupäev; pakkumise esitaja allkiri.
– juriidilise isiku puhul tõendit üle 10ha metsamaa ostmise õiguseks, kui tehing seda nõuab
10.
Vastused avatakse Läänemaa Metsaühistus pakkumisele vastamise tähtpäevale järgneva
tööpäeva hommikul kell 09.00. Enampakkumise tulemused saadetakse parimale pakkujale
elektrooniliselt ning teisi pakkujaid teavitatakse telefoni teel või elektrooniliselt.
11. Müügiläbirääkimisi alustatakse isikuga, kes pakub kõrgeimat hinda. Parima pakkujaga tehingule
mittejõudmise korral võidakse läbirääkimisi teostada kõigi pakkujatega.