Kutse volikogu istungile

Vormsi Vallavolikogu 7 koosseisu 38. istung toimub esmaspäeval 25. septembril 2017. a kell 9.00 Hullo koolituskeskuses.

Teade vallatee ajutisest sulgemisest

Teisipäeval 19.09.2017 kell 9.00-12.00 on liiklus ajutiselt suletud Sviby-Rälby teel, katastriüksuse 90701:003:0930 sissesõidukoha ees. Vormsi Vallavalitsus

Maakasutustoetuste taotluste esitamise tähtaeg on 30.09.2017

Tuletame meelde, et maakasutustoetuste saamiseks tuleb esitada taotlus koos lisadokumentidega vallavalitsusele 30.septembriks. Maakasutustoetuse maksmise korra ja blanketid leiate https://www.riigiteataja.ee/akt/414062013013?leiaKehtiv Vormsi Vallavalitsus