Saare tutvustus

Elu looduskaunil Vormsi saarel on rahulik ja turvaline. Meid ümbritseb miljööväärtuslik ja turvaline keskkond ning me elame looduslähedaselt. Meie lapsed õpivad renoveeritud koolimajas ja lasteaias.

Vormsil on kaasaegsed infrastruktuurid. Teedevõrgustikku ja sadamaid uuendatakse pidevalt. Kogukonnamajandus põhineb kohalikel ressurssidel (kartul, marjad, seened, mesi, koduloomad, metsamaterjal, ulukid, kala). Tegeleme üha hoogsamalt põllumajandusega, hooldame rannaniite ning kasvatame lihaveiseid, vetikaid ja lambaid. Toimumas on turismitaristu areng, külastajatega ja nendega seonduv elavdab saareelu. Vormsi positiivne kuvand eestimaalaste hulgas meelitab suvekodusid ostma ning ehitama ka tuntuid inimesi.

Meil on hästi säilinud Rannarootsi kultuuripärand, mille eripära püüame ühiselt kasutada Vormsi kuvandis. Meie seltsitegevus, traditsioonide väärtustamine ja kultuurialane koostöö on muutumas rahvusvaheliseks. Me hoiame ja hindame oma loodust, mille tulemuseks on loodud biosfääri maastikukaitseala – Natura 2000 võrgustik.

Meil on toimiv üldplaneering ning me määratleme avalikke huve detailplaneeringutega. Eriti tähtsaid ja kõiki saare elanikke puudutavaid küsimusi arutame Vormsi saare Üldkogu koosolekul. Osaleme aktiivselt Saarte Kogu töös ja teeme koostööd teiste väikesaarte kohalike omavalitsuse üksustega.