Loodushoid

Vormsi maastikukaitseala

Vormsi maastikukaitseala on moodustatud 2000. aastal. Kaitseala pindala on 19,75 km2, sellest ligi 13 km2 on madal rannikumeri. Vormsi maastikukaitseala põhieesmärk on Vormsi haruldaste ja omapäraste ning kergesti rikutavate loodusmaastike, piirkonnale iseloomulike ohustatud pärandi – kultuurmaastike ning haruldaste liikide kasvukohtade ja elupaikade kaitse nii looduskaitselistel kui ka kultuurilistel ja puhkeeesmärkidel. Kaitseala valitseja on Läänemaa Keskkonnaamet

Looduskaitse ajalugu Vormsil ulatub kahe aastasaja taha. Juba 1766 aastal keelas mõisnik saarel lubja põletamise, soovides nii säästa Vormsi metsi.

Vormsi rannikule jääb kaks rahvusvahelise tähtsusega linnuala: Hullo ja Sviby lahed ning Hari kurk. Sviby ja Hullo rannaniidud ümbritseva merealaga ja laidudega on hinnatud ka Inglise Kuningliku linnukaitseseltsi uurimisalaks (RSBP-ala Hullo ja Sviby laht).